ผู้บริหาร

พระจันทร์ เขมจาโร
ผู้จัดการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 30/06/2012
ปรับปรุง 02/10/2013
สถิติผู้เข้าชม 67145
Page Views 84774
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ หลวงเหนือ งาว 0-5432-9508
2 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา วังเหนือ
3 โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ปงยางคก ห้างฉัตร 054339474
4 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ท่าผา เกาะคา 0803480594
5 โรงเรียนปริยัติวัดม่อนจำศีล เมืองลำปาง
6 โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองลำปาง 054218052
7 โรงเรียนแม่สุกศึกษา แม่สุก แจ้ห่ม 054833118,054833120
8 โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ แม่ทะ
9 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ป่าตัน แม่ทะ 054353241
โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสันฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150
สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
E-mail : boyzbit2527@hotmail.com